Przejdź do treści

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE INSTALACJE I WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA DLA MEDYCYNY

Kompleksowe i intuicyjne oprogramowanie dla placówek medycznych, które pozwala sprawnie zarządzać przychodnią oraz gabinetem.
System, który znacząco usprawnia pracę w recepcji i gabinecie, a dodatkowo zwiększa zadowolenie pacjentów z obsługi, pozwala prowadzić Elektroniczną Dokumentację Medyczną w sposób bezpieczny i niezawodny. Oprogramowanie, które jest zawsze dostosowane do obowiazujacych przepisów prawa.DORADZTWO
WDROŻENIA
SERWIS
SZKOLENIA

Elektroniczna dokumentacja medyczna

1. Cel szkolenia: celem kursu jest zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami regulującymi proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jak również praktyczne przedstawienie zasad prowadzenia EDM w placówce zdrowia.

2. Profil uczestników: szkolenie jest adresowane do menedżerów, pracowników zajmujących się administrowaniem i zabezpieczaniem dokumentacji medycznej oraz personelu medycznego.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.
* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę
cena obejmuje:

  • zaświadczenie,

  • materiały szkoleniowe,

  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Obowiązujące akty prawne.

2. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.

3. Podział i rodzaje dokumentacji medycznej.

4. EDM podstawowe pojęcia.

5. Elektroniczny obieg dokumentów a dokumentacji medycznej.

6. Dołączanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna do dokumentacji elektronicznej – skanowanie dokumentów.

7. Przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

8. Opłaty przy udostępnianiu EDM.

9. Wdrożenie – praktyczne kroki w przygotowaniu placówki do elektronicznej dokumentacji medycznej.

10. Przykłady EDM w różnych oprogramowaniach.

11. Polityka i procedury zabezpieczenia i dostępu do danych w placówce medycznej.

12. Organizacja nadzoru i obsługi systemu po wdrożeniu.

© 2021 e - VERSO. pl.  All rights reserved.
Wróć do spisu treści