Przejdź do treści

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE INSTALACJE I WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA DLA MEDYCYNY

Kompleksowe i intuicyjne oprogramowanie dla placówek medycznych, które pozwala sprawnie zarządzać przychodnią oraz gabinetem.
System, który znacząco usprawnia pracę w recepcji i gabinecie, a dodatkowo zwiększa zadowolenie pacjentów z obsługi, pozwala prowadzić Elektroniczną Dokumentację Medyczną w sposób bezpieczny i niezawodny. Oprogramowanie, które jest zawsze dostosowane do obowiazujacych przepisów prawa.DORADZTWO
WDROŻENIA
SERWIS
SZKOLENIA

Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych w placówce medycznej

1. Cel szkolenia: pozyskanie wiedzy z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przed zarzutem popełnienia błędu medycznego.

2. Profil uczestników: szkolenie jest adresowane przede wszystkim do lekarzy, a także pracowników działów statystyki medycznej, sekretarek medycznych, osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń
* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1600 zł netto za osobę
cena obejmuje:

  • zaświadczenie,

  • materiały szkoleniowe,

  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych w działalności leczniczej.

4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej.

5. Obowiązki Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i ew. Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych wrażliwych pacjentów.

6. Zasady ochrony danych osobowych, wymagania fizyczne i programowe dla systemów medycznych elektronicznych i papierowych.

7. Udostępnianie dokumentacji medycznej na zewnątrz.

8. Zasady regulujące przechowywanie danych medycznych na serwerach zewnętrznych.

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – warunki uzyskiwania w podmiocie leczniczym.

10. Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemami przetwarzania danych osobowych.

11. Procedury dostępu do systemu podmiotów zewnętrznych.

12. Metody uwierzytelniania osoby wprowadzającej dane.

13. Rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie komputerowym – dobre praktyki.

14. Procedura tworzenia, przechowywania i wykorzystywania kopii bezpieczeństwa programów i kopii baz danych.

15. Zabezpieczenia antywłamaniowe i antywirusowe danych.

© 2021 e - VERSO. pl.  All rights reserved.
Wróć do spisu treści