Przejdź do treści


Ankieta dla celów przygotowania wyceny oprogramowania G DATA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
e-VERSO .PL Marek Żarnowski
63-000 Środa Wielkopolska ul. Lipowa 13/2,
NIP 7861287544, REGON 634180190,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty handlowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,

8) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9) administraor nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowanie decyzji wobec danych, w tym o profilowaniu.Ankieta dla celów przygotowania wyceny oprogramowania G DATA Business
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
e-VERSO .PL Marek Żarnowski
63-000 Środa Wielkopolska ul. Lipowa 13/2,
NIP 7861287544, REGON 634180190,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty handlowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,

8) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9) administraor nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowanie decyzji wobec danych, w tym o profilowaniu.© 2021 e - VERSO. pl.  All rights reserved.
Wróć do spisu treści